Svátek má Ilja
Všestranně podporujeme nestátní neziskové organizace z Olomouckého kraje a pomáháme jim. Vytváříme trvalý prostor pro komunikaci a spolupráci neziskovek mezi sebou i vůči jiným sektorům společnosti.

Co s tím, když spolek neplní své zákonné povinnosti? Úřad vlády vydal metodiku

veřejný-obchodní-rejstříkSekretariát Rady vlády pro nestátní neziskové organizace pro Vás připravil ve spolupráci s JUDr. Lenkou Deverovou, předsedkyní Výboru pro legislativu a financování, návodné informace s cílem pomoci řešit aktuální potřeby spolků vztahující se k plnění povinností vyplývajících z občanského zákoníku. Materiál uveřejněný na webových stránkách Úřadu vlády ČR shrnuje postupy pro případ, kdy spolky neaktualizovaly své údaje ve spolkovém rejstříku. Od 1. června 2021 se v případě těchto spolků  objeví ve spolkovém rejstříku status o neaktivním spolku. Údaj o neaktivním statusu do spolkového rejstříku bude vymazán, uvede-li spolek stav svého zápisu do souladu s požadavky zákona.

Dále zde naleznete informace, jak postupovat v případě, že statutární orgán spolku není usnášeníschopný. V příloze naleznete také informativní dokument, který Ministerstvo spravedlnosti zasílá tazatelům z řad spolků, a který se týká problematiky zápisu do veřejného rejstříku, ukončení činnosti spolku, či zániku spolku. 

Návody, jak v těchto případech postupovat, a vzorové formuláře naleznete zde.