Svátek má Ilja
Všestranně podporujeme nestátní neziskové organizace z Olomouckého kraje a pomáháme jim. Vytváříme trvalý prostor pro komunikaci a spolupráci neziskovek mezi sebou i vůči jiným sektorům společnosti.

Představujeme neziskovku: SONS slaví 25 let

logo sons.gifSjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR byla založena 16. června 1996 v Hradci Králové sloučením dvou organizací - České unie nevidomých a slabozrakých a Společnosti nevidomých a slabozrakých. Obě vznikly těsně po Sametové revoluci v roce 1989 a 1990. Vývoj ukázal, že dvoukolejnost v hnutí nevidomých není nejlepším řešením pro uplatňování oprávněných zájmů této skupiny zdravotně postižených, a proto se obě organizace rozhodly vytvořit jednu jedinou. Naše olomoucká odbočka má však historii mnohem delší. Vznikla již v roce 1959 jako jedna ze složek tehdejšího Svazu invalidů a prošla několika vývojovými etapami jako stále tatáž organizace, jen s měnícím se zařazením do různých struktur.

 

Současná činnost naší organizace navazuje na dlouholetou tradici a opírá se o bohaté zkušenosti, ale uplatňuje i současné moderní trendy v oblasti sociálních služeb pro osoby s těžkým postižením zraku i ve spolkových aktivitách a osvětě směrem k široké veřejnosti. Co konkrétně lidem se zrakovým postižením nabízíme? Posláním naší organizace je sdružovat a hájit zájmy nevidomých a těžce zrakově postižených občanů a poskytovat jim konkrétní služby vedoucí k opětnému začlenění do společnosti. Naším cílem je poskytovat lidem se zrakovým postižením (případně jejich rodinným příslušníkům a osobám blízkým), kteří se dostali do nepříznivé životní situace, bezplatné informace, rady a odbornou podporu.

Poskytujeme tyto služby:

* registrované odborné sociální poradenství;

* registrované sociálně aktivizační služby;

(Obě tyto služby poskytujeme také jednou měsíčně ve Šternberku a Uničově)

* doprovod a podporu při jednání s úřady;

* provozujeme půjčovnu speciálních kompenzačních pomůcek;

* umožňujeme setkávání členů za účelem navazování kontaktů a vzájemné motivace.

Dále nabízíme a zajišťujeme:

- zájmové kluby, přednášky, besedy na nejrůznější témata;

- skupinové návštěvy kulturních a společenských akcí;

- víkendové a týdenní ozdravné, rekreační a rekondiční pobyty;

- jednodenní poznávací zájezdy;

- pomoc proškolených dobrovolníků;

- měsíčně vydáváme informační zpravodaj - ve zvětšeném černotisku, v Braillově písmu, ve zvukové formě, rozesíláme e-mailem;

- uveřejňujeme informace na webových stránkách odbočky a na Facebooku;

- provádíme digitalizaci textů a tisk Braillova písma pro zrakově postižené studenty a další zájemce;

- zprostředkováváme návazné služby u partnerských organizací. 

Pokud máte problém se zrakem, obraťte se s důvěrou na nás. Poradíme vám a pomůžeme vám zorientovat se v nové životní situaci. Zapojením se do skupiny lidí s podobným postižením může napomoci překonat současné problémy a postupně zvládnout nové životní podmínky.

KONTAKTY:

Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých České republiky,
zapsaný spolek (SONS ČR, z. s.)
Oblastní odbočka Olomouc
I. P. Pavlova 69, PSČ 779 00
Tel: 585 427 750 (+ záznamník)
http://www.sons.cz/olomouc
https://www.facebook.com/sons.olomouc