Svátek má Ilja
Všestranně podporujeme nestátní neziskové organizace z Olomouckého kraje a pomáháme jim. Vytváříme trvalý prostor pro komunikaci a spolupráci neziskovek mezi sebou i vůči jiným sektorům společnosti.

Příjem nových žádostí do programu Interreg CZ-PL

contents paragraph left horizontal zoom 25Přeshraniční program Interreg V-A Česká republika – Polsko vyhlašuje výzvu v PO 2 Rozvoj potenciálu přírodních a kulturních zdrojů pro podporu zaměstnanosti. Výzva bude mít alokaci EFRR ve výši 2 000 000 EUR. V nadcházejících měsících může být tato částka dále navyšována v souvislosti s dalšími možnými úsporami při realizaci projektů. Jedná se o partnerský program, je tedy nutné mít vždy partnera z polské strany hranice a realizace projektu musí mít dopad na programové území.

Minimální částka podpory z EFRR na projekt: 60.000,01 €, maximální částka podpory z EFRR na projekt: 200 000 €. Spolufinancování z EFRR ve výši max. 85 %, národní spolufinancování max. 15 % s tím, že partneři z ČR mohou požádat o příspěvek ze státního rozpočtu ČR ve výši 5 %.

 

Bližší informace naleznete přímo ve výzvě: 

Harmonogram výzvy:

Datum vyhlášení výzvy
2. 8. 2021

Datum zpřístupnění žádosti o podporu v monitorovacím systému
3. 8. 2021

Datum zahájení příjmu žádostí o podporu
3. 8. 2021

Datum pro předložení povinného projektového záměru
1. 10. 2021

Datum ukončení příjmu žádostí o podporu
20. 12. 2021

Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu
31.12.2023

 

Konzultovat projektové záměry můžete na oddělení regionálního rozvoje odboru strategického rozvoje Olomouckého kraje:

- Mgr. et Mgr. Alice Navrátilová,  Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript , 585 508 388

- Mgr. Filip Boháč,  Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript , 585 508 321