Svátek má Jan
Všestranně podporujeme nestátní neziskové organizace z Olomouckého kraje a pomáháme jim. Vytváříme trvalý prostor pro komunikaci a spolupráci neziskovek mezi sebou i vůči jiným sektorům společnosti.

Fond pro aktivní občanství vyhlašuje grantovou výzvu na podporu občanské společnosti

activecitiFond pro aktivní občanství (Active Citizens Fund) vyhlašuje poslední výzvu na podporu občanské společnosti formou grantu. Fond má za cíl podpořit organizace občanské společnosti, aby mohly posílit transparentnost při správě věcí veřejných, zkvalitnit občanské vzdělávání a mediální výchovu, prosazovat dodržování lidských práv a zohledňovat potřeby znevýhodněných skupin. Program je realizován v rámci Fondů EHP a Norska 2014 – 2021. V České republice jej spravuje konsorcium Nadace OSF, Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové a Skautského institutu. O grant mohou žádat neziskové organizace registrované v ČR (spolky, ústavy, nadace a nadační fondy, účelová zařízení církví, obecně prospěšné společnosti a sdružení právnických neziskových osob), které mají minimálně dvouletou aktivní historii. Úspěšní žadatelé získají až 2 miliony korun na roční až dvouleté projekty.

Očekává se podpora cca 70 projektů na lokální, regionální i celostátní úrovni, zaměřených na občanskou participaci, advokační a tzv. watchdogové (hlídací) aktivity, zmocnění znevýhodněných skupin, občanské vzdělávání a mediální gramotnost, nebo posílení neziskových organizací v ČR. Během listopadu 2021 proběhnou informační akce pro zájemce o grant. Uzávěrka výzvy je 11. ledna 2022.

Více informací:

Active Citizens Fund – Nadace OSF

Aktuální výzvy – Active Citizens Fund

Poslední grantová výzva programu Active Citizens Fund – Culturenet

Pokud Vás informace zaujaly, neváhejte nás kontaktovat - Gabriela Kalužová, OK linka Olomouckého kraje, Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript www.oklinka.eu